Instituttet for vågen bevidsthed

VELKOMMEN TIL VORES SIDE OM COUNSELING FOR ERHVERVSLIVET

Vi tilbyder personlig counseling med udgangspunkt i bevidsthed, hjertets intelligens forenet med mental handlekraft. Vi arbejder både individuelt og med grupper. Vi arbejder på et fundament at rå medfølelse og opmærksom klarhed overfor den enkeltes udfordringer og behov.

Du er her på siden fordi du ønsker at bringe dig selv mere helhjertet i spil, hvad enten du er leder eller medarbejder. Du ønsker at få værktøjer til ledelse indre-fra-ud og dermed skabe en mere fredfyldt og balanceret version af dig selv, selv i en travl hverdag. Samtidig med at kende til hjertets intelligens som værktøj til at bevare en dyb kontakt til dig selv og dine værdier i dit daglige virke. At være tæt på din essens  i dine beslutninger og i dine visioner.

Måske oplever du, at du selv og andre bliver ved med at løbe ned af samme tunnel uden egentlig at skabe holdbare resultater, du ønsker at stoppe op en stund og vende blikket indad og finde ud af om der er mere….. og det er der. Du kan have en konkret problemstilling du ønsker at kigge på eller generelt ønske at gå på opdagelse i andre af dine intelligenser, for at få dem mere i spil i hverdagen.

Et counseling forløb vil give dig indsigt i den videnskab, der ligger til grund for hjertets intelligens og bevidsthed. Den indsigt vil forandre din tilstedeværelse i livet, både arbejdsmæssigt og privat, til at blive et mere bevidst menneske, der træffer vise valg frem for brandslukning og hurtige reaktive beslutninger. Derudover får du teknikker til dagligt at at have adgang til både din mentale og hjerte intelligens. Da kroppens velvære har afgørende betydning for din handle og værekraft vil jeg lære dig åndedræts – og meditations teknikker til at frembringe kohærens imellem hjerte og hjerne, der ikke kun øger dine kompetencer men også giver dig sundere og mere afbalanceret stressfri krop. 

Vores teknikker og rådgivning giver dig nøglen til (selv)ledelse fra værekraft til handlekraft – med hoved og hjerte på rette sted. 
Det er meget velovervejet at jeg ikke arbejder med coaching i traditionel forstand, med 3 næste skridt, handleplan osv. Det gør jeg ikke fordi mange af de valg kommer fra overleveren, og dermed blot er mere af samme ”skuffe”. Ofte handler disse valg også om at forandre det ydre. Når du går indad og opdager dig selv indefra træffer du valg om at integrere det indre i det ydre. Det er mere helstøbte valg. Jeg lærer dig at træffe valg fra et andet sted. At kende dig selv for at træffe de helhjertede valg, som er rigtige for dig og som du kan udføre kraftfuldt og fredfyldt.

”Vores vision er at bringe en dybere bevidsthed og hjertets intelligens mere ind i erhvervslivet, og gøre det praktisk anvendeligt samt respekteret som en kompetence".

Chalotte Inannah Fruergaard, stifter af Sophia Instituttet

Efter et forløb med Sophia INSTITUTTET Executive Counseling vil du opleve

 • Øget selvværd
 • Større kendskab til dig selv
 • Få mere tid og plads til dig
 • Dybere indre fred i sindet
 • Mere klarhed om din styrke og standpunkt i konflikter
 • Bedre til at sige fra og til
 • Vished om bevidsthed som en kreativ faktor i dit liv.
 • Vished om hvordan du skifter mellem det mental og det bevidste plan i hjertet
 • Kraftfuld oplevelse af et udvidet indre være – og handlefelt.
 • Indsigt om hvordan du skal bringe dig selv og andre i spil fra et nyt sted
 • Frihed fra gamle programmeringer.
 • Erkendelse om indre mentale stopklodser og hvordan du slipper dem

"Tænk over at 95% af din adfærd er programmeret adfærd. 5% er fri vilje og kreativitet. De 95% er styret af din hjernes overlevelsescenter. Hvordan får du adgang til mere af kraftfuld, kreativ nytænkende adfærd? Stresset adfærd øger presset på overleveren og dermed fastholder din programmering. Fredfyldt adfærd sænker adrenalin og kortilsol niveauet i din krop og øger oxotocinen, som øger dit selvværd og giver dig en større oplevelse af at høre til".

Om Chalotte Inannah Fruergaard

 • Som international konsulent og rådgiver har Chalotte Inannah Fruergaard i flere år rådgivet og undervist personer, ledere og medarbejder coachet i banebrydende teknikker om at tage sit lederskab til sig, tage ansvar og løse konflikter med et helt hjerte. Hendes kunder har arbejdet med at kunne være tro imod sine værdier samtidig med at skabe store projekter.
 • Som yoga og meditationslærer har hun gennem de sidste 12 år guidet folk til indre fred og bevidsthed. Hun har givet dem åndedrætsteknikker og meditationsformer der både har udviklet sindet og bragt sjælens potentiale frem og også været stressreducerende.

KUNDERNE SIGER

Jeg håber også at vi alle kan bruge læringen både på arbejde, men også privat, til at blive endnu bedre udgaver af os. Jeg ønsker dig alt godt fremover, og jeg håber at du når ud til mange mennesker, for de fortjener at få den indsigt, som vi er glade for at du har givet os. Jeg betragter dig som en gave for menneskeheden.

Johanne Banke Thorup, Domstolene Nuuk

Det har været fantasisk givtigt at have en så skarp person, som Chalotte til at se tingene udefra, og få os til at se konstruktivt på hinandens styrker og svagheder, og forankret vores tro på, at vi kan nå utroligt langt, når vi lærer at blive bedre til at kommunikere åbent og ærligt og med omsorg og respekt for hinandens forskelligheder. Chalotte er langt mere end en klassisk konsulent med fokus udelukkende på optimering og effektivisering, da hun guider fra hjertet, og får én til at reflektere på et dybere plan, så man pludselig kan mærke at frustrationer bliver afløst af taknemmlighed og kærlighed. Vi har fået fornyet energi og gåpåmod i forhold til vores samarbejde og virksomhedseventyr. Tak!"

Rikke Veng & Rikke Myung, BestBrains Academy